Katarína Bábska Malíková

„Moje umelecké diela sa venujú zachyteniu dynamiky a emocionálnej hĺbky, ktoré telo vyjadruje cez svoje pohyby, najčastejšie v kontexte športových aktivít.“

“My work focuses on depicting movement and emotions that the body conveys through its expressive positions mostly during a after sport activities.”

Online store:

Výstavy/ Exhibition

august 2023- MÔJ 5 BOJ “ Telo ako tvoj nástroj na boj o prežitie” Svetový šampionát v modernom päťboji na University of Bath, Bath, Veľká Británia (autorská výstava)

august 2023- MY 5 BATTLES “august 2023- MÔJ 5 BOJ/.” UIPM Pentathlon/ Laser run World Championships Bath 2023, University of Bath, Bath, UK (Solo Exhibiton)

jún – september 2023 – POD VODOU A NAD VODOU, MÓLO Piešťany, Slovensko (autorská výstava)

june – september 2023 – UNDER WATER AND ABOVE WATER, MÓLO Piešťany, Slovakia (Solo Exhibiton)

júl – august 2022- MY PODVODNÍ, ARTA Piešťany, Slovensko (autorská výstava)

july – august 2022- WE UNDERWATER, ARTA Piešťany, Slovakia (Solo Exhibiton)

jún 2021 – OBJATIE VODY, NORMA Piešťany, Slovensko (autorská výstava)

june 2021 – WATER EMBRACE, NORMA Piešťany, Slovakia (Solo Exhibiton)

Galéria/ Gallery:

Press: